Apple Watch Series 5

HOT

Apple Watch Series 5 Space Gray Aluminum Case with Sport Band

11,700,000 ₫

Kích thước: 40 x 34 x 10.7 mm

Trọng lượng: 30.1g

Bluetooth: Bluetooth 5.0

Pin: Lên đến 18 giờ

Pin:Li-ion 279 mAh

Mua hàng
HOT

Apple Watch Series 5 Silver Aluminum Case with Sport Band

11,500,000 ₫

Kích thước: 40 x 34 x 10.7 mm

Trọng lượng: 30.1g

Bluetooth: Bluetooth 5.0

Pin: Lên đến 18 giờ

Pin:Li-ion 279 mAh

Mua hàng
HOT

Apple Watch Series 5 Gold Aluminum Case with Sport Band

11,300,000 ₫

Kích thước: 40 x 34 x 10.7 mm

Trọng lượng: 30.1g

Bluetooth: Bluetooth 5.0

Pin: Lên đến 18 giờ

Pin:Li-ion 279 mAh

Mua hàng

Apple Watch Series 5 Space Black Aluminum Case with Sport Band

13,500,000 ₫

Kích thước: 40 x 34 x 10.7 mm

Trọng lượng: 30.1g

Bluetooth: Bluetooth 5.0

Pin: Lên đến 18 giờ

Pin:Li-ion 279 mAh

Mua hàng
HOT

Apple Watch Edition Series Ceramic Case With Sport Loop

37,000,000 ₫

Kích thước: 40 x 34 x 10.7 mm

Trọng lượng: 39,7 gram

Bluetooth: Bluetooth 5.0

Pin: Lên đến 18 giờ

Pin:Li-ion 279 mAh

Mua hàng