Apple Wireless Keyboard 2

Apple Wireless Keyboard 2 (Trắng)

  • TM_00545
  • Apple
2,450,000
Trắng
  • Trắng
Chi tiết sản phẩm
The Magic Bàn phím kết hợp một thiết kế mới kiểu dáng đẹp với một built-in pin có thể sạc lại và nâng cao tính năng chính. Với một cơ chế cải thiện kéo bên dưới mỗi phím để tăng độ ổn định, cũng như tối ưu hóa du lịch trọng điểm và một hồ sơ thấp hơn, bàn phím ma thuật cung cấp một kinh nghiệm đánh máy khá thoải mái và chính xác. Nó kết tự động với máy Mac của bạn, vì vậy bạn có thể bắt đầu làm việc ngay lập tức. Và pin là vô cùng lâu dài - nó sẽ cung cấp năng lượng bàn phím của bạn trong khoảng một tháng hoặc hơn giữa các chi phí.