CHÍNH SÁCH BẢO MẬT - Thanh luxury mobile

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

12:43 - 09/06/2019

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website của com, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Họ tên, Số điện thoại liên hệ, Giới tính, Email, Địa chỉ...). Mọi thông tin bạn cung cấp phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.

Điều khoản điều kiện mua hàng
Thỏa sức mua sắm với ưu đãi
 1. Mục đích và phạm vi thu thập

  Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website của https://thanhmobile.vn/, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Họ tên, Số điện thoại liên hệ, Giới tính, Email, Địa chỉ...). Mọi thông tin bạn cung cấp phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng tôi sẽ không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật về thông tin khai báo của bạn.  Website chỉ sử dụng các thông tin này để hỗ trợ bạn trong quá trình mua hàng và giao hàng.

  Ngoài ra, khi bạn sử dụng dịch vụ hoặc xem nội dung do chúng tôi cung cấp tại website, chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin trong nhật ký máy chủ. Những thông tin này bao gồm:
  -  Các chi tiết về cách bạn sử dụng dịch vụ của website, chẳng hạn như truy vấn tìm kiếm.
  -  Địa chỉ giao thức Internet.
  -  Thông tin sự cố thiết bị như lỗi, hoạt động của hệ thống, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và thời gian bạn yêu cầu và URL giới thiệu.
  -  Cookie có thể nhận dạng duy nhất trình duyệt hoặc Tài khoản của khách hàng

  Bạn có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 2. Các thông tin thu thập thông qua website sẽ giúp chúng tôi:
  -  Hỗ trợ bạn khi mua sản phẩm.
  -  Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của bạn
  -  Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về các chương trình khuyến mãi và sản phẩm mới .....
  -  Liên lạc và giải quyết với bạn trong những trường hợp đặc biệt.
  -  Không sử dụng thông tin cá nhân của bạn ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch với công ty chúng tôi
  -  Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của bạn khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của bạn. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của bạn.
 3. Thời gian lưu trữ thông tin
  -  Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn ra ngoài.
  -  Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ.