Macbook Air M2 (2022)

Macbook Air M2 8GB/256GB Chính hãng

25,900,000 ₫

MacBook Air mới có các lựa chọn màu sắc bao gồm silver, space gray, starlight, midnight, and gold. Các cạnh cong hình giọt nước trước đây đã được thay thế bằng thiết kế phẳng hơn, đơn giản hơn. Cũng giống như MacBook Pro 2021, màn hình cũng đã được đẩy gần đến các cạnh với việc xuất hiện phần “tai thỏ”.

Mua hàng
HOT

Macbook Air M2 8GB/512GB Chính hãng

Liên hệ

MacBook Air mới có các lựa chọn màu sắc bao gồm silver, space gray, starlight, midnight, and gold.

Các cạnh cong hình giọt nước trước đây đã được thay thế bằng thiết kế phẳng hơn, đơn giản hơn.

Cũng giống như MacBook Pro 2021, màn hình cũng đã được đẩy gần đến các cạnh với việc xuất hiện phần “tai thỏ”.

Mua hàng
HOT

Macbook Air M2 8GB/512GB Nhập Khẩu

Liên hệ

MacBook Air mới có các lựa chọn màu sắc bao gồm silver, space gray, starlight, midnight, and gold.

Các cạnh cong hình giọt nước trước đây đã được thay thế bằng thiết kế phẳng hơn, đơn giản hơn.

Cũng giống như MacBook Pro 2021, màn hình cũng đã được đẩy gần đến các cạnh với việc xuất hiện phần “tai thỏ”.

Mua hàng
HOT

Macbook Air M2 8GB/256GB Nhập Khẩu

25,600,000 ₫

MacBook Air mới có các lựa chọn màu sắc bao gồm silver, space gray, starlight, midnight, and gold.

Các cạnh cong hình giọt nước trước đây đã được thay thế bằng thiết kế phẳng hơn, đơn giản hơn.

Cũng giống như MacBook Pro 2021, màn hình cũng đã được đẩy gần đến các cạnh với việc xuất hiện phần “tai thỏ”.

 

Mua hàng